case_MEDA

Danskerne fik styr på allergien

Opgaven fra medicinalvirksomheden Meda

Medicinalvirksomheden Meda ønskede at styrke salget af sin nyeste receptpligtige allergimedicin. Der er stor konkurrence inden for allergimedicin og der findes mange typer af allergibehandling, også i håndkøb. Da Medas produkt er receptpligtigt, er det kun tilladt at markedsføre det over for sundhedsfagligt personale som fx de praktiserende læger.

Lægerne er således gatekeepers for produktet – og det er en udfordring, da rigtig mange allergikere slet ikke opsøger læge for at få hjælp til deres allergisymptomer.

Vores løsning til Meda – baseret på fokusgrupper

Baseret på forundersøgelser og fokusgrupper med praktiserende læger og allergipatienter samlede vi de forskellige markedsføringsaktiviteter i en samlet kampagne med et entydigt budskab: at danske allergikere ikke bliver optimalt behandlet for deres allergi. Konsekvenserne heraf er nedsat livskvalitet, unødvendige sygedage og risiko for udvikling af astma. Kampagnens call to action var derfor, at allergikere, der ikke er optimalt behandlet, bør opsøge lægen.

Som fundament for kampagnen gennemførte vi en befolkningsundersøgelse om allergi blandt 5.000 repræsentativt udvalgte danskere, hvoraf godt 1000 led af allergi. Resultaterne fungerede som dokumentation for budskabet og utilstrækkelig behandling af allergisymptomer.

For at understøtte kampagnens call to action udviklede vi i samarbejde med professor dr.med. Ronald Dahl en online test, hvor allergikere kunne teste, om de var optimalt behandlet. Testen mundede ud i en anbefaling om enten en tilsyneladende tilstrækkelig behandling eller en anbefaling om at søge læge. Kampagneaktiviteterne omfattede PR-aktiviteter henvendt til den brede befolkning og PR-aktiviteter målrettet lægerne. Vi udviklede også et direct marketing-kit til lægerne, som via et nyhedsbrev fik information om kampagnen og mulighed for at modtage informative postkort til deres venteværelse.

Al information til lægerne blev samlet på en landing page på Medas website, som kun var tilgængelig for læger. Tilsvarende blev al information til allergikerne og online testen samlet på et subsite under Medas Allergiguiden.dk.

Online bannerannoncer målrettet henholdsvis befolkningen og lægerne støttede op omkring trafikken til de to sites. Et samarbejde med Radio100 satte i en uge i foråret fokus på manglende behandling af allergi og på testen på allergiguiden.dk. Endvidere udviklede vi en række advertorials om utilstrækkelig behandling af allergi, som blev trykt i Dagens Medicin.

Resultatet af vores kampagne

omtale

OMTALE

Mere end 30 medieklip, herunder:

1 radio-omtale

1 tv-omtale

Udelukkende positiv omtale

Samlet reach på 10 mio. mennesker

EFFEKT

Mere end 6.000 gennemførte online tests

Åbningsraten på lægernes nyhedsbrev steg fra 30 pct. til over 60 pct.

I alt 10.000 info-postkort blev distribueret i venteværelser landet over

VIL DU HØRE MERE?

Mathias Holm Pedersen, Partner & Seniorkonsulent
mhp(at)holm.dk
+45 22 93 77 30