case_Dansk Reumatologisk Selskab

Gigtkampagne gav målbare resultater

Opgaven fra Dansk Reumatologisk Selskab

Dansk Reumatologisk Selskab ønskede at øge opmærksomheden omkring uopdaget gigt. Holm Kommunikation gennemførte derfor i juni 2009 en sundhedskampagne med udgangspunkt i hjemmesiden www.gigttesten.dk .

Løsningen fra Holm Kommunikation blev effektiv bannerannoncering

Omdrejningspunktet for indsatsen blev hjemmesiden www.gigttesten.dk, hvor man via en enkel onlinetest af gigtsymptomer kunne få en umiddelbar vurdering af behovet for at søge læge.

Hensigten med kampagnen var at lede besøgende ind på gigttesten.dk, og gigttesten blev således referencepunkt for hele kampagnens kommunikation i form af en intensiv PR-indsats, online bannerannoncering samt eventaktivitet på udvalgte apoteker.

Men gigttesten var også den handlemulighed, der involverede danskerne aktivt i kampagnen og i sidste ende identificerede flere tusinde udiagnosticerede gigtpatienter.

PR-indsatsen genererede knap 60 redaktionelle artikler, radio- og tv-indslag, mens fem dages bannerannoncering på fire udvalgte hjemmesider udløste godt 2.500 klik svarende til en klikrate på 0,45 (0,25-0,30 over normalen. I sig selv et pænt resultat).

Mere interessant var det dog at følge trafikken på gigttesten.dk. For her var det muligt ikke kun at tælle klip og klik, men også at dokumentere, hvor mange der reagerede direkte på kampagnens opfordring om at lade sig teste. I løbet af kampagnens varighed på knap to uger havde gigttesten.dk godt 16.500 besøgende, og der blev gennemført ca. 15.200 tests.

Via teststatistikken kunne man således vurdere, hvor mange personer med uopdaget gigt, man formodentlig havde identificeret i kraft af kampagnen – faktisk flere end 5.000. Desuden kunne webstatistikken fortælle os, hvilke dele af PR-indsatsen, der havde været mest frugtbar. Hele 4 ud af 5 besøgende kom enten direkte fra PR-relateret omtale på nettet eller via indtastede url’er og søgninger på ”gigttest” – hvilket retfærdigvis også kan refereres til effekten af redaktionel omtale.

Også bannerreklamer og online-artikler havde stor effekt. 7 ud af de 10 mest populære sider, de besøgende på gigttesten.dk kom fra, var PR- eller partnerrelaterede, og det viste sig, at allerflest besøgende rent faktisk kom fra en redaktionel artikel på Ekstra Bladets hjemmeside.

Resultatet via bannerreklamer for gigttesten

omtale

OMTALE

60 danske medier
2.500 klik / fem dages bannerannoncering
4 ud af 5 på testen kom fra PR-relateret omtale

blod

ANTAL TESTEDE

15.200 gennemførte tests
5.000 personer med uopdaget gigt identificeret

Den store online-omtale sikrede, at hele indsatsen efterlod et digitalt aftryk – også efter kampagnens afslutning. I løbet af kort tid lå gigttesten.dk øverst på listen af hits ved en Googlesøgning, og efter kampagnens afslutning kunne man konstatere, at samtlige resultater ved samme Googlesøgning henviste til kampagnen, dens aktiviteter samt onlinetesten enten via redaktionel onlineomtale eller partnersites.

Via gigttesten.dk’s webstatistik var det muligt at måle effekten af tv-optræden. Gigtkampagnens events fik regional tv-dækning i TV Syd og i TV/Midt-Vest. De to indslag fik antallet af besøgende til at stige med over henholdsvis 50 og 100 pct.

Kampagnens succes var betinget af samspillet mellem de forskellige elementer – PR, annoncering, event og web – og det var helt afgørende, at man gennem hele indsatsen ikke blot informerede om gigtsymptomer, men samtidig tilbød den enkelte en direkte handlemulighed.

Denne involvering betød samtidig, at resultaterne af den relativt lille kampagne kunne måles præcist ved at have identificeret og skabt kontakt med flere end 5.000 danskere, der gik rundt med udiagnosticerede gigtsymptomer.

VIL DU HØRE MERE?

Mathias Holm Pedersen, Partner & Seniorkonsulent
mhp(at)holm.dk
+45 22 93 77 30