case_Leverforeningen

Strategisk PR-indsats for patientforening

OPGAVEN FRA PATIENTFORENINGEN

Kun en tiendedel af de mellem 15-20.000 danske hepatitis C-patienter får i dag tilbudt behandling. Det på trods af, at der er udviklet nye behandlinger, som kurerer 95 pct. af patienterne.

Det problem ønskede Leverforeningen at sætte fokus på. Formålet var, at sætte behandling af hepatitis C-patienter på dagsordenen, for dermed at lægge pres på de danske sundhedsmyndigheder for at få flere i behandling.

LØSNING MED LEVERFORENINGEN

Sammen med Holm tog Leverforeningen initiativ til et samarbejde med Brugernes Akademi og Dansk Hepatitis Forening, der også arbejder for hepatitispatienters rettigheder.

Samarbejdet bestod af en strategisk PR-indsats, der skulle kulminere på World Hepatitis Day d. 28. juli. Med de tre foreninger som afsendere kom vi med et opråb i medierne om, at der er behov for en ny handlingsplan på hepatitis C-området, hvor danske patienter behandles dårligere end i mange andre europæiske lande. Vi koordinerede interviews med både en speciallæge, en hepatitis C-patient, der afventer behandling, samt Leverforeningens formand.

RESULTATET DER SIKREDE EN MASSIV OMTALE

PR-indsatsen sikrede massiv omtale at den manglende behandling på DR i både TV- og Radioavisen. Både Leverforeningens formand Lone McColough, speciallæge Peter Leutscher og hepatitis C-patient Kræn Senning-Larsen blev interviewet, ligesom de sundhedspolitiske ordførere Liselott Blixt (DF) og Flemming Møller Mortensen (S) blev lovede, at de ville se på, hvordan flere kan komme i behandling.

RESULTATET

omtale

OMTALE

4 radioomtaler

2 tv-omtaler

Udelukkende positiv omtale

EFFEKT

Samlet reach TV: 518.000

Samlet reach Radio: 1,7 mio.

P4 Hep C

VIL DU HØRE MERE?

Mathias Holm Pedersen, Partner & Seniorkonsulent
mhp(at)holm.dk
+45 22 93 77 30