case_NEXT Partnership

Folkelig og politisk opbakning til kliniske forsøg i Danmark

Kliniske forsøg redder liv, men ligger ikke danskerne på sinde. NEXT Partnership har ved hjælp af en vedvarende presse- og public affairs-indsats opnået bredt kendskab, indgået nye offentlige samarbejder og sikret støtte på Finansloven.

BAGGRUND FOR NEXT PARTNERSHIPS BEHOV

NEXT Partnership er et offentligt-privat partnerskab inden for klinisk forskning, der arbejder for at gøre Danmark til globale virksomheders foretrukne land for gennemførelsen af forsøg med ny medicin eller medicinsk udstyr. Arbejdet er derfor gavnligt og vigtigt for både den enkelte borger og for det danske samfund, hvorfor NEXT Partnership har haft til formål at udbrede og italesætte budskabet på tværs af brancher og organisationer.

LØSNINGEN TIL NEXT PARTNERSHIP FRA HOLM KOMMUNIKATION

Siden 2015 har Holm Kommunikation hjulpet organisationen med at sikre øget kendskabsgrad i offentligheden, synlighed over for interessenter og politisk interessevaretagelse. Et vedvarende og tæt forløb med løbende PR- og Public Affairs-indsatser med det formål at fremme organisationens budskab i pressen og samtidig generere omtale og nye samarbejder med industrien, medicinalvirksomheder og sundhedsvæsenet.

Indsatsen har bl.a. centreret sig om Folkemødet på Bornholm, hvor Holm Kommunikation tre år i træk (2016-2018) har udviklet, tilrettelagt og afholdt paneldebatter, workshops og receptioner for NEXT Partnership. Det har givet organisationen mulighed for at præsentere budskabet til et bredt, folkeligt publikum, der ikke har kendt til organisationen forinden, og samtidig pleje, påvirke og sparre med samarbejdspartnere, interessenter, folkevalgte fra Folketinget og regionerne, og øvrige fagfæller.

RESULTATET FRA HOLMS PRESSEHÅNDTERING

Organisationens pressehåndtering er professionaliseret. På tre år er kendskabet til NEXT Partnership blandt interessenter såvel som udefrakommende øget markant, hvilket fyldte telte på Folkemødet de seneste tre år understreger. Indsatsen på Folkemødet har desuden åbnet for nye samarbejder på tværs af brancher.

NEXT Partnership har desuden cementeret vigtigheden af et øget fokus på kliniske forsøg i Danmark i sådan en grad, at regeringen skrev NEXT Partnership på Finansloven fra 2018 som et led i dens Vækstplan for Life Science. I den forbindelse sammenlægges NEXT Partnership ultimo 2018 med regionernes Én Indgang som en ny, national organisation.

Folkemødet 2017

Folkemødet 2018

VIL DU HØRE MERE?

Mathias Holm Pedersen, seniorkonsulent
mhp(at)holm.dk
+45 22 93 77 30

Sofie Dalgaard, konsulent og projektleder på NEXT
sd(at)holm.dk
+45 21 28 70 20