case_Undervisningsministeriet

Bedre udnyttelse af data på undervisningsområdet

Holm Kommunikation har hjulpet Undervisningsministeriet med at udvikle en ny online portal for at øge kendskabet til og øge brugen af undervisningsrelaterede data. 

OPGAVEN FRA UNDERVISNINGSMINISTERIET

Undervisningsministeriet ønskede et øget kendskab til sin egen data. Formålet var primært at styrke den kvantitative forskning på uddannelsesområdet.

LØSNINGEN FRA HOLM BLEV EN UDVIKLING AF NY PORTAL

Holm Kommunikation rådgav sammen med analyseinstituttet Epinion om en kommunikationsindsats målrettet udvalgte forskermiljøer.

Løsningen indebar udvikling af en ny portal til forskere, der samler relevant information og data på området, og som letter forskernes daglige arbejde i form af lettere adgang til data og blanketter samt referencer til forskningsprojekter.

På baggrund af Holm Kommunikations anbefalinger udviklede vi sammen med Epinion en række informationstekster og datamodeller til den nye portal, som giver et tematisk overblik over de store mængder data.

Holm Kommunikation bidrog også med anbefalinger ift. omtale og positionering af den nye portal i relevante forskermiljøer, ligesom vi udviklede content til ministeriets hjemmeside, nyhedsbrev og sociale medier.

En af opgaverne var også at præsentere den nye database til forskere, hvilket blev til folderen herunder:

Datakilder i databasen

RESULTATET FRA HOLM KOMMUNIKATION TIL UNDERVISNINGSMINISTERIET

Portalen er netop nu under udvikling

VIL DU HØRE MERE?

Mads Keilberg Johansen, digital chef og seniorkonsulent
mkj(at)holm.dk
+45 24 60 88 85

Christian Skov Hansen, konsulent
csh(at)holm.dk
+45 21 71 95 86