Nyheder - 13.01.16

NEXT Partnership vælger Holm Kommunikation.

Holm Kommunikation skal hjælpe Danmarks første offentligt-private partnerskab inden for sundhed, NEXT – National Experimental Therapy Partnership, med at bringe Danmark i førerposition inden for tidlige kliniske lægemiddelforsøg.

 

NEXT – National Experimental Therapy Partnership er et offentligt-privat partnerskab inden for klinisk forskning og består af seks offentlige parter og fem lægemiddelvirksomheder. Partnerskabet er et såkaldt Inno+ partnerskab, hvor Innovationsfonden investerer 50 mio. kr. over en femårig periode, og partnerne bidrager med 74 mio. kr.

NEXT vælger Holm til strategisk rådgivning
NEXT har valgt Holm Kommunikation til at yde strategisk rådgivning, eksekvere kommunikations-strategien og stå for udviklingen af en digital identitet i form af design af logo, website og nyhedsbrev. Mens opgaverne i første omgang er centreret omkring dialog med parter og myndigheder, vil kommunikationen fremadrettet også have et internationalt perspektiv.

”NEXT har høje ambitioner om at gøre Danmark til et foretrukket land for tidlige afprøvninger af lægemidler. Derfor er der også et internationalt perspektiv i vores kommunikation, idet vi skal markedsføre Danmark over for internationale lægemiddelproducenter. Vores mål er at firedoble antallet af tidlige kliniske forsøg i 2020. Det kommer først og fremmest til at gavne de danske patienter, som får adgang til den nyeste eksperimentelle medicin. Samtidig vil det skabe vækst og styrke forskningsmiljøet i Danmark,” siger NEXT-formand Thomas Kongstad Petersen.

”NEXT-partnerskabet er et utroligt spændende og ambitiøst initiativ. Indledningsvis arbejder vi blandt andet med at få etableret kendskab og en god dialog mellem partnerskabet og de centrale aktører og myndigheder i Danmark. Det er nødvendigt for at sikre national patientrekruttering og optimering af de juridiske og myndighedsmæssige processer, der er involveret i kliniske forsøg,” siger Ditte Clausen, seniorkonsulent og ansvarlig for Healthcare i Holm Kommunikation.

Massivt fokus på sundhedsområdet
Holm Kommunikation har mange års erfaring med sundhedskommunikation og -rådgivning af kunder inden for sundhedsområdet. Ifølge PR-bureauet bliver strategisk kommunikation stadig mere centralt for aktørerne på området:

“Der er et massivt fokus på sundhedsområdet både fra medier, beslutningstagere og befolkningen. Medicinpriser, sundhedspolitik og regulering debatteres dagligt, og området står over for markante forandringer, der vil påvirke den måde, sundhedsindustrien og organisationerne kommunikerer på. Det stiller store krav til aktørerne om at kommunikere professionelt og konstruktivt med mange forskellige interessenter og målgrupper via flere forskellige kanaler,” siger Ditte Clausen.