Nyheder - 11.01.16

Nyt nordisk Public Affairs-bureau i Bruxelles.

Holm Kommunikation udvider nu virksomheden med et kontor i Bruxelles som en del af et nyt nordisk Public Affairs-bureau. Kontoret, Miltton Brussels, er et joint venture med andre nordiske PR-bureauer.

Miltton Brussels offentliggør samtidig ansættelsen af Finlands forhenværende EU-ambassadør Jan Store som CEO. Miltton Brussels udvider hermed sine services inden for analyse, rådgivning og interessevaretagelse i EU-politik målrettet nordiske kunder.

Øget behov for EU-rådgivning

Miltton Brussels tilbyder ekspertise i interessevaretagelse i EU til kunder hos både Holm Kommunikation, det finske bureau Miltton og det svenske Miltton Labs. Holm Kommunikation oplever netop nu et øget behov for EU-rådgivning hos kunderne, hvad enten det drejer sig om at blive hørt tidligt i EU’s beslutningsproces eller om den danske implementering af EU-direktiver.

”Mens det i stigende grad er afgørende for danske virksomheder og organisationer at komme til orde i EU’s beslutningsprocesser, løber de ofte panden mod en mur på grund af den store kompleksitet i EU’s institutioner, manglende netværk og adgang til nøgleaktører samt kulturelle barrierer. Vi er derfor yderst begejstrede for, at tidligere EU-ambassadør Jan Store har accepteret at dele sin ekspertise med vores kunder og lede det nye nordiske joint venture i Bruxelles,” siger Morten Holm, adm. direktør i Holm Kommunikation, og fortsætter:

“Vi forventer yderligere ansættelser den kommende tid og går efter toprådgivere med bl.a. dansk og svensk baggrund.”

Ekspertise grundlagt på års arbejde i Bruxelles

Jan Store har en omfattende viden om og erfaring fra EU. Han var Finlands permanente repræsentant i EU fra 2008 til 2013 (i Coreper II) og stedfortrædende permanent repræsentant fra 1995 til 2000. I den mellemliggende periode var han generaldirektør for europæiske affærer i det finske udenrigsministerium i Helsinki og Finlands ambassadør i Polen fra 2004 til 2008. Forinden var Jan Store med til at forhandle Finlands EU-medlemskab. Desuden har han været udstationeret i Paris og Geneve.

”Jan Store har en exceptionel forståelse af EU, og med i baggagen har han et langt europapolitisk samarbejde med andre nordiske lande. Han har gennem sine høje positioner opnået indsigt i alle aspekter og politikområder af den europæiske integration,” siger Mathias Järnström, adm. direktør i Miltton Group.

”Beslutninger, der træffes i Bruxelles, er afgørende for virksomheder og økonomiske aktører. De har indflydelse på og styrer aktørernes aktiviteter, og de har vidtgående betydning for de nordiske samfund. Nordiske virksomheder har brug for en solid forståelse for beslutningsprocesserne og en effektiv og proaktiv kanal, hvorigennem de kan øve indflydelse i hjertet af den europæiske beslutningsproces,” siger Jan Store, CEO i Miltton Brussels.

Miltton åbnede sit kontor i Bruxelles sidste efterår, og det bliver udvidet i forbindelse med udnævnelsen af Jan Store. Miltton Group og en række af selskabets nøglemedarbejdere ejer 85 pct. af selskabets aktier, mens Holm Kommunikation ejer 15 pct.